Facebook
Facebook
YouTube

Tak wygląda ulica Młodzieżowa pod koniec remontu. Wprawdzie na nowej nawierzchni można dostrzec jeszcze standardowe technologiczne piaskowanie, lecz już wkrótce da się zrobić porównanie – jak było i jak jest. Niedługo też ta z dnia na dzień piękniejąca uliczka otrzyma dodatkowe nowe składniki zieleni miejskiej. Będą to niżej wymienione nasadzenia drzew i krzewów:

  • 4 lipy srebrzyste „Silver Globe”,
  • 3 sztuki głogu pośredniego „Paul’s Scarlet”,
  • 50 sztuk tawuły japońskiej “Freilight”,
  • 40 sztuk tawuły szarej „Grefsheim”,
  • 40 sztuk trzmieliny oskrzydlonej „Timber Creek”,
  • 12 sztuk śnieguliczki „Hancok”.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku