październik 2020 (Page 2)

Rozpoczęła się realizacja I etapu remontu zjeżdżalni wodnej na pływalni MOSiR, w trakcie której zaplanowano m.in. instalację efektów multimedialnych, które zostaną w niej umieszczone jeszcze przed ociepleniem obiektu. W grupie efektów multimedialnych znajdą się 4 stroboscopy, 20 pasów LED oraz moduł mp3 wraz z nagłośnieniem. W II etapie remontu przeprowadzonaczytaj więcej…

ratusz

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 27 października 2020 r. (wtorek)  o godz.  15.00. Sesja odbędzie się w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Sprawy różne i informacje. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniejczytaj więcej…

Psy zagrodowe

Urząd Miejski w Pułtusku informuje mieszkańców sołectw o możliwości bezpłatnego zaczipowania psów zagrodowych, na podobnych zasadach, na jakich odbywa się czipowanie miejskich czworonogów. Zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny przy ulicy Rybitew 16. Po zaczipowaniu, dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela zostaną wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL w okresie do 5czytaj więcej…

W ramach kolejnego etapu realizacji projektu „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” w październiku rozpoczęły się prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów w obszarze ulic staromiejskich oraz placów przyszkolnych. Łącznie nasadzonych zostanie: 234 sztuk drzew oraz 1797 sztuk krzewów i bylin. Nowa powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 2.470,4 m2. Nowączytaj więcej…

W związku z remontem drogi krajowej nr 61 prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zmieniono organizację ruchu w części ulic, w tym dróg dojazdowych do ulic 3 Maja i Daszyńskiego z ruchu dwukierunkowego na ruch jednokierunkowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała remont drogowy na terenie Pułtuskaczytaj więcej…

Stypendia motywacyjne w sp4

15 października br. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski wręczył stypendia motywacyjne uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie. Sekretarz Miasta Pułtusk Patrycja Kazimierczak przekazała w imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk dyplom przyznania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe 43 uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasamiczytaj więcej…

konkurs świąteczny

Burmistrz Miasta Pułtusk i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Gminy Pułtusk. REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ: ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE Organizatorem konkursuczytaj więcej…

Dziękujemy pracownikom służby zdrowia

„Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników.” -Homer Szanowni Pracownicy Służby Zdrowia, wspomnienie św. Łukasza, patrona służby zdrowia jest dniem, w którym kierujemy podziękowania i życzenia do wszystkich pracowników służby zdrowia. W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk składamy wyrazy uznania i wdzięczności za służbę na rzecz drugiego człowieka. Lekarze, pielęgniarki, salowe,czytaj więcej…

16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje. Rachmistrze telefoniczniczytaj więcej…

zASTĘPCA BURMISTRZA mATEUSZ mIŁOSZEWSKI WRĘCZA NAGRODĘ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Miasta Pułtusk przyznał nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrodę Pani Monice Jaworskiej – nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku wręczył Mateusz Miłoszewski Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk. Pani Monice życzymy dalszych sukcesówczytaj więcej…

książka

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty Gminy Pułtusk Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym świętem, które przypomina o doniosłości i odpowiedzialności Państwa pracy. Trudno znaleźć odpowiednie słowa, którymi można podziękować za pracę, serce i poświęcenie, jakie wkładają Państwo w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. To Państwo troszczą się o przyszłośćczytaj więcej…

stypendia motywacyjne w sp1

12 października br. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski wręczył stypendia motywacyjne uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku oraz uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku. Dorota Sobotka kierownik Wydziału Edukacji i Promocji przekazała w imieniu Burmistrza Miastaczytaj więcej…

W niedzielę, 11 października, o godzinie 10.30 w pułtuskiej bazylice kolegiackiej została odprawiona Msza święta w intencji pracowników oświaty. Życzenia nauczycielom w postaci krótkiej prezentacji artystycznej złożyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. W imieniu samorządów Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego słowa wdzięczności za doniosłączytaj więcej…

Pułtusk - Urząd Miejski

Od 10 października br. na terenie całego kraju obowiązywać będą obostrzenia jak w strefie żółtej. W związku z powyższym mając na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, podjęto decyzję w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Od poniedziałku, 12 października br. Interesanci będą przyjmowani w Urzędzie jedynie poczytaj więcej…

Wręczenie stypendiów sp2

7 października br. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski wręczył stypendia motywacyjne 20 uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku. W tym roku, ze względu na ograniczenia spowodowane wirusem COVID-19,uroczystości związane z wręczeniem stypendiów motywacyjnych Burmistrza Miasta Pułtusk odbywają się  w szkołach,czytaj więcej…