Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2020 r. zostaje czasowo zawieszona działalność od dnia 24 października 2020r. do odwołania placówki wsparcia dziennego Świetlicy ,, Słonecznikowa Brać” w Pułtusku i Dziennego Domu ,,Senior  – WIGOR” w Pułtusku działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

MOPS Pułtusk