Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Gmina Pułtusk informuje, że roboty związane z remontem DK 61 będą się odbywały dwutorowo:

  • W ciągu dnia wykonywane będą roboty na ulicy Kościuszki i potrwają do środy 28.10.2020 r. W związku z tym należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.
  • W godzinach nocnych prowadzone będą roboty związane z frezowaniem nawierzchni na odcinku pomiędzy rondami, tj. na ulicy Daszyńskiego i na ulicy 3 Maja.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych