Pułtusk - Urząd Miejski
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Urzędu, w związku z mającą obowiązywać od 24 października na terenie całej Polski CZERWONĄ STREFĄ, Urząd Miejski w Pułtusku zawiesza, aż do odwołania, obsługę interesantów w kontakcie bezpośrednim. W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną lub załatwienie spraw przez ePUAP.

W sytuacjach wyjątkowych wnioski, pisma, wypełnione formularze itp. należy składać w urnie na dokumenty, znajdującej się w przedsionku Urzędu. Osobisty odbiór dokumentów będzie możliwy w terminie wcześniej umówionym telefonicznie z właściwym pracownikiem.

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności:

Informujemy, że Interesanci będą mogli załatwić osobiście wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji zgonów, po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty pod numerem tel.: 23 306 72 02 lub 23 306 72 03, e-mail: so-usc@pultusk.pl .

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku znajdują się na stronie http://bip.pultusk.pl/?c=14 .

Wnioski i pisma kierowane do Urzędu można składać internetowo za pośrednictwem strony www.epuap.gov.pl . Wzory wniosków dostępne są na stronie www.pultusk.eboi.pl. Złożenie wniosku wymaga posiadania podpisu elektronicznego, tj. profilu zaufanego. Żeby założyć i potwierdzić profil zaufany bez wychodzenia z domu, można to zrobić za pośrednictwem systemu bankowości internetowej https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp .

Przyjęcia interesantów będą się odbywały wyłącznie telefonicznie przez:

  • Burmistrza w sprawach skarg i wniosków – w poniedziałki, w godz. 14.00 – 17.00 i we wtorki w godzinach pracy Urzędu, pod numerem tel. 23 306 72 11;
  • Zastępcę Burmistrza – w piątki, w godzinach pracy Urzędu, pod numerem tel. 23 306 72 11;
  • Sekretarza Miasta Pułtusk – w poniedziałki, w godz. 9.00 – 15.00, pod numerem tel. 23 306 72 14;
  • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku – w poniedziałki, w godz. 15.00 – 17.00, pod numerem tel. 23 306 72 15.

Wszelkie wpłaty na konto Urzędu można dokonywać na rachunek nr PKO BP 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555, dotyczy to również opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wydział Edukacji i Promocji