Miesiąc: Kwiecień 2020

Dzięki staraniom Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im Klaudyny Potockiej oraz przy wsparciu finansowym władz samorządowych Gminy Pułtusk dawne boisko znajdujące się za budynkiem szkolnym, od wielu lat wyłączone z użytkowania, zostanie zagospodarowane z uwzględnieniem nowych funkcji przewidzianych dla tego miejsca. Teren boiska jest już oczyszczony, wyrównany i obecnieczytaj więcej…

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Pułtusk, informujemy, że tężnia solankowa znajdująca się w pobliżu Pasażu Krzysztofa Klenczona nie zostanie uruchomiona w zaplanowanym sezonie wiosenno-letnim. O późniejszym terminie uruchomienia tężni odpowiednio wcześniej Państwa poinformujemy. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…

TablicaSmolenska

Na budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku zamontowana została tablica upamiętniająca Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Tablicę wykonano i zamontowano na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie tablicy upamiętniającej Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystość odsłonięcia tablicy miała się odbyć w 10. rocznicęczytaj więcej…

W dniu dzisiejszym tj. 28 kwietnia br. w związku z zapotrzebowaniem na ochronę osobistą w czasie występującej pandemii koronawirusa COVID-19, Urząd Miejski w Pułtusku przekazał 100 maseczek bawełnianych Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów ZR w Pułtusku. Przekazane maseczki zostaną rozdystrybuowane osobom w podeszłym wieku, którzy mają trudną sytuację życiową.czytaj więcej…

Pandemia koronawirusa to międzynarodowy problem i wyzwanie, z którym zmagają się również miasta partnerskich Pułtuska –  w Niemczech, Francji, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech. Ganderkesee (Niemcy) O tym, jak kryzys zaburzył życie w niemieckim Ganderkesee opowiedział nam Hauke Gruhn – rzecznik prasowy urzędu gminy. W połowie marca szkoły, przedszkola, bibliotekiczytaj więcej…

W dniu 27 kwietnia br. w związku z występującą pandemią koronawirusa COVID-19 strażacy z Ochotniczej Straży w Pułtusku rozpoczęli w porozumieniu z Gminą Pułtusk dezynfekcję miejsc użyteczności publicznej. W pierwszym etapie została przeprowadzona dezynfekcja przystanków i wiat przystankowych, które są w zarządzie Urzędu Miejskiego w Pułtusku na terenie sołectw takichczytaj więcej…

edukacja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne cztery tygodnie – do 24 maja br. Przypominamy, że w czasie ograniczeniaczytaj więcej…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa logo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw. Do 17 czerwca 2020 r.przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji wczytaj więcej…

Jak wcześniej wspomniano Gmina Pułtusk przyjęła jako zasadę ponowne wykorzystanie rozbiórkowych materiałów drogowych. Dzięki takiej strategii stało się możliwe dokonanie wielu przekładek nawierzchni z kostki betonowej pochodzącej z ulic Rynek, Nowy Rynek, Konopnickiej, Benedyktyńskiej, Świętojańskiej i Jana Pawła II. Odzyskaną kostkę wykorzystuje się do budowy nowych składników infrastruktury lub uzupełnianiaczytaj więcej…