Miesiąc: kwiecień 2020

Dzięki staraniom Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im Klaudyny Potockiej oraz przy wsparciu finansowym władz samorządowych Gminy Pułtusk dawne boisko znajdujące się za budynkiem szkolnym, od wielu lat wyłączone z użytkowania, zostanie zagospodarowane z uwzględnieniem nowych funkcji przewidzianych dla tego miejsca. Teren boiska jest już oczyszczony, wyrównany i obecnieczytaj więcej…

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Pułtusk, informujemy, że tężnia solankowa znajdująca się w pobliżu Pasażu Krzysztofa Klenczona nie zostanie uruchomiona w zaplanowanym sezonie wiosenno-letnim. O późniejszym terminie uruchomienia tężni odpowiednio wcześniej Państwa poinformujemy. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…

TablicaSmolenska

Na budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku zamontowana została tablica upamiętniająca Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Tablicę wykonano i zamontowano na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie tablicy upamiętniającej Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystość odsłonięcia tablicy miała się odbyć w 10. rocznicęczytaj więcej…

W dniu dzisiejszym tj. 28 kwietnia br. w związku z zapotrzebowaniem na ochronę osobistą w czasie występującej pandemii koronawirusa COVID-19, Urząd Miejski w Pułtusku przekazał 100 maseczek bawełnianych Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów ZR w Pułtusku. Przekazane maseczki zostaną rozdystrybuowane osobom w podeszłym wieku, którzy mają trudną sytuację życiową.czytaj więcej…

Pandemia koronawirusa to międzynarodowy problem i wyzwanie, z którym zmagają się również miasta partnerskich Pułtuska –  w Niemczech, Francji, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech. Ganderkesee (Niemcy) O tym, jak kryzys zaburzył życie w niemieckim Ganderkesee opowiedział nam Hauke Gruhn – rzecznik prasowy urzędu gminy. W połowie marca szkoły, przedszkola, bibliotekiczytaj więcej…

W dniu 27 kwietnia br. w związku z występującą pandemią koronawirusa COVID-19 strażacy z Ochotniczej Straży w Pułtusku rozpoczęli w porozumieniu z Gminą Pułtusk dezynfekcję miejsc użyteczności publicznej. W pierwszym etapie została przeprowadzona dezynfekcja przystanków i wiat przystankowych, które są w zarządzie Urzędu Miejskiego w Pułtusku na terenie sołectw takichczytaj więcej…

edukacja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne cztery tygodnie – do 24 maja br. Przypominamy, że w czasie ograniczeniaczytaj więcej…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa logo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw. Do 17 czerwca 2020 r.przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji wczytaj więcej…

Jak wcześniej wspomniano Gmina Pułtusk przyjęła jako zasadę ponowne wykorzystanie rozbiórkowych materiałów drogowych. Dzięki takiej strategii stało się możliwe dokonanie wielu przekładek nawierzchni z kostki betonowej pochodzącej z ulic Rynek, Nowy Rynek, Konopnickiej, Benedyktyńskiej, Świętojańskiej i Jana Pawła II. Odzyskaną kostkę wykorzystuje się do budowy nowych składników infrastruktury lub uzupełnianiaczytaj więcej…

stomatolog

Na podstawie pisma Dyrektora Generalnego Szpitala Powiatowego Gajda – Med. Sp. z o. o. informujemy, że lek. stomatolog Elżbieta Woźniak udziela świadczeń stomatologicznych w Przychodni przy ul. 3 Maja 5 zgodnie z poniższym harmonogramem: poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00 wtorek w godzinach od 12.00 do 17.00 – realizacjaczytaj więcej…

W dniu 24 kwietnia br. w samo południe wykonano betonowanie uprzednio uzbrojonej kapy chodnikowej do granicy granitowego krawężnika mostu Świętojańskiego, usytuowanej od strony południowej. Kolejnym etapem będzie wykonanie analogicznych robót od strony północnej. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…

Kamil Szczepański prezes PPUK Pułtusk

Pan Kamil Szczepański został powołany z dniem 4 kwietnia 2020 r. do Zarządu Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., obejmując jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Nowo powołany Prezes jest absolwentem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – Wydziału Zarządzanie (Specjalizacja: Zarządzanie w Sektorze Administracji Publicznej). Swoją drogę zawodową rozpoczął wczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku przekazuje informację Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., że odbiór odpadów popiołu i szkła dla rejonów: IA, IB, IIA i IIB odbywać się będzie jutro tj. 25.04.2020 r. Referat Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiskaczytaj więcej…

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) i zarządzeniem nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z  dnia 22 kwietnia 2020r w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzęduczytaj więcej…

podziękowanie

Samorząd Gminy Pułtusk serdecznie dziękuje: Pani  Katarzynie Kalińskiej – Lange – Dyrektor i Pracownikom Żłobka Miejskiego w Pułtusku, Pani Agnieszce Marjańskiej z Made by Kubuś& Filip, Panu Waldemarowi Stasiakowi, reprezentującemu firmę GARDA RAINWEAR OF POLAND sp. z o.o., Paniom – Justynie Glinickiej, Marzenie Michalak, Edycie Otowicz, Dorocie Pergół  za pomocczytaj więcej…