Facebook
Facebook
YouTube

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) i zarządzeniem nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z  dnia 22 kwietnia 2020r w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w  Pułtusku oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku informujemy, że od dnia 22 kwietnia br. w celu zapewnienia pomocy obywatelom dopuszcza się możliwość bezpośredniego załatwiania spraw w Urzędzie z zakresu:

Osoby, uczestniczące w prowadzeniu postępowań administracyjnych z ww. zakresów, będą przyjmowane u Urzędzie Miejskim w Pułtusku po uprzednim uzgodnieniu terminu na  wydzielonych stanowiskach, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj.  obowiązkiem zasłaniania ust i nosa. W celu usprawnienia prowadzenia spraw i zachowania zasad bezpieczeństwa, prosimy o  telefoniczne zapisywanie się do terminarza bezpośredniej obsługi interesantów prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel.: 23 306 72 27), Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury (tel.: 23 306 72 37 lub 23 306 72 04), Wydział Spraw obywatelskich (tel.: 23 306 72 02 – ewidencja ludności i dowody osobiste lub 23 306 72 03 – USC) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk (tel.: 23 692 52 65).

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej