Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku przekazuje informację Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o. o., że odbiór odpadów popiołu i szkła dla rejonów: IA, IB, IIA i IIB odbywać się będzie
jutro tj. 25.04.2020 r.

Referat Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska