Kamil Szczepański prezes PPUK Pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Pan Kamil Szczepański został powołany z dniem 4 kwietnia 2020 r. do Zarządu Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., obejmując jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Nowo powołany Prezes jest absolwentem Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie – Wydziału Zarządzanie (Specjalizacja: Zarządzanie w Sektorze Administracji Publicznej). Swoją drogę zawodową rozpoczął w 2008 roku w firmie Informatycznej. W latach 2010 – 2014 jako urzędnik samorządowy zdobywał wiedzę w Urzędzie Miasta w Mławie.

W 2014 roku objął stanowisko z-cy kierownika zakładu Novago Sp. z o.o. – Sortownia odpadów komunalnych w Uniszkach-Cgielni. Cztery lata później tj. w 2018 roku został kierownikiem w/w zakładu.

Obecny Prezes posiada 6 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w spawach zaopatrzenia, a także w dziedzinie utrzymania ruchu w zakładzie pracy.

Jolanta Skowrońska, Inspektor ds. Nadzoru nad Spółkami