Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniu dzisiejszym tj. 28 kwietnia br. w związku z zapotrzebowaniem na ochronę osobistą w czasie występującej pandemii koronawirusa COVID-19, Urząd Miejski w Pułtusku przekazał 100 maseczek bawełnianych Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów ZR w Pułtusku. Przekazane maseczki zostaną rozdystrybuowane osobom w podeszłym wieku, którzy mają trudną sytuację życiową. Środki ochrony osobistej  zostały wykonane przy współpracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Żłobka Miejskiego w Pułtusku i pani Agnieszki Marjańskiej z MADE by Kubuś&Filip,  Panu Waldemarowi Stasiakowi, reprezentującemu firmę GARDA RAINWEAR OF POLAND sp. z o.o., Paniom – Justynie Glinickiej, Marzenie Michalak, Edycie Otowicz, Dorocie Pergół . Jest to kolejna partia maseczek, która powstała dzięki wspólnej inicjatywie z myślą o dobru mieszkańców Gminy Pułtusk.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej