edukacja
Facebook
Facebook
YouTube

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne cztery tygodnie – do 24 maja br.

Przypominamy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka realizowana jest na odległość.

Informujemy również, że zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r., egzamin ósmoklasisty zaplanowano w terminie 16-18 czerwca 2020 r.

Wydział Edukacji i Promocji