Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Dzięki staraniom Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im Klaudyny Potockiej oraz przy wsparciu finansowym władz samorządowych Gminy Pułtusk dawne boisko znajdujące się za budynkiem szkolnym, od wielu lat wyłączone z użytkowania, zostanie zagospodarowane z uwzględnieniem nowych funkcji przewidzianych dla tego miejsca. Teren boiska jest już oczyszczony, wyrównany i obecnie obsiewa się go gatunkową trawą. Nowo utworzony trawnik o powierzchni ok. 7000 m² będzie służył mieszkańcom jako miły zakątek o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

W centralnym miejscu powstanie również duży plac zabaw dla dzieci o powierzchni 340 m², który jeszcze w czerwcu br. będzie wyposażony w urządzenia i zabawki wspomagające rozwój zdolności poznawczych
i motorycznych naszych milusińskich. Zaangażowanie środków własnych szkoły, ale również ofiarność
i pomoc życzliwych szkole sponsorów umożliwią jego sprawne wykonanie.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych