Facebook
Facebook
YouTube

W dniu 27 kwietnia br. w związku z występującą pandemią koronawirusa COVID-19 strażacy z Ochotniczej Straży w Pułtusku rozpoczęli w porozumieniu z Gminą Pułtusk dezynfekcję miejsc użyteczności publicznej. W pierwszym etapie została przeprowadzona dezynfekcja przystanków i wiat przystankowych, które są w zarządzie Urzędu Miejskiego w Pułtusku na terenie sołectw takich jak: Lipa, Moszyn, Głodowo, Gromin, Płocochowo, Kleszewo, Przemiarowo, Lipinki Stare, Lipinki Nowe, Gnojno, Kacice, Trzciniec, Białowieża, Kokoszka, Chmielewo. Akcja będzie powtarzana cyklicznie, a także w miarę potrzeb będą wprowadzane nowe punkty i miejsca użyteczności publicznej konieczne do dezynfekcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy Pułtusk.


Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej