Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Jak wcześniej wspomniano Gmina Pułtusk przyjęła jako zasadę ponowne wykorzystanie rozbiórkowych materiałów drogowych. Dzięki takiej strategii stało się możliwe dokonanie wielu przekładek nawierzchni
z kostki betonowej pochodzącej z ulic Rynek, Nowy Rynek, Konopnickiej, Benedyktyńskiej, Świętojańskiej
i Jana Pawła II. Odzyskaną kostkę wykorzystuje się do budowy nowych składników infrastruktury lub uzupełniania braków w miejskich ulicach, chodnikach, placach, parkingach, lecz nie tylko. Kostka trafia również do sołectw i jednostek organizacyjnych Gminy. W ten sposób utwardzono niedawno między innymi plac przy Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych