sierpień 2020

28 sierpnia 2020 r. odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Pułtusku. Jednym z głównych punktów obrad było rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Pułtusk za 2019 r.” oraz „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2019 r.” Po omówieniu powyższych punktów Rada Miejska, podejmując stosowne uchwały, udzieliła wotum zaufaniaczytaj więcej…

40 lat temu, 31 sierpnia 1980 r., w Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, które w konsekwencji doprowadziło do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. W 2003 r. sierpniowe postulaty zostały wpisane na listęczytaj więcej…

28 sierpnia 2020 r., na chwilę przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Miejskiej w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyła się znakomita uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Burmistrza Pułtuska w latach 1928-1939 Stanisława Zabokrzyckiego, przed stu laty obrońcy Ojczyzny w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 r., Honorowego Obywatela naszego Miasta od rokuczytaj więcej…

szkoła - gotowość do zajęć 7

Pod koniec sierpnia Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski i Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku Dorota Sobotka odbyli wizję lokalną w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk. Dokonano przeglądu prac zrealizowanych podczas przerwy wakacyjnej, jak również przeanalizowano przygotowanie szkół do rozpoczęcia nauki i pracy wczytaj więcej…

Wychodząc naprzeciw coraz częstszym oczekiwaniom mieszkańców gminy Pułtusk, zwracających się do Burmistrza w sprawach dotyczących zmian przeznaczenia gruntów, gmina podjęła działania na rzecz przystąpienia do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze naszej gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk przygotowane przedczytaj więcej…

Gmina Pułtusk informuje, że od dnia 1 września 2020 r. rolnicy, którzy zechcą dokonać samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, a nie mają dostępu do Internetu (komputera), mogą to uczynić w Gminnym Punkcie Spisowym, który znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku przy ul. Rynek 41, po uprzednim telefonicznym umówieniuczytaj więcej…

Na stronie internetowej MEN została udostępniona specjalna zakładka „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. W zakładce, poza wytycznymi MEN, MZ i GIS, znalazł się m.in. zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września. Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2. oprac. Ministerstwoczytaj więcej…

Od 1 września br. nastąpi znacząca zmiana organizacji ruchu spowodowana dalszym postępem prac przy remoncie ulic starego miasta. Ulica Benedyktyńska na odcinku od mostu do ul. Rynek wraz z częścią ulicy przyległej do dzwonnicy zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przeprawa mostowa  odbywać się będzie przez most Świętojański. Część ulicy Rynekczytaj więcej…

Stary piec kopcący

Gmina Pułtusk informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk. Burmistrz Miasta Pułtusk zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Szczegóły po linkiem: https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlczytaj więcej…

Pozostało niewiele prac wykończeniowych, a wymiana nawierzchni chodników z kostki betonowej na płytę i kostkę granitową oraz nawierzchni jezdni z asfaltowej na granitową w ulicy ks. Piotra Skargi, na odcinku pomiędzy ulicami Świętojańską a Benedyktyńską, zostanie pomyślnie sfinalizowana. Niemniej jednak z pietyzmem wyremontowany fragment ww. ulicy musi się jeszcze utrwalićczytaj więcej…

1wrzesnia-zaproszenie

Starosta Pułtuski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk w związku z 81. rocznicą wybuchu II wojny światowej zapraszają na uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej. Uroczystość odbędzie się 1 września br. o godz. 11:00. przy ul. Nowy Rynek w Pułtusku. Prosimyczytaj więcej…

ratusz

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 28 sierpnia 2020 r.  o godz. 13.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2019: rozpatrzenieczytaj więcej…

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny. Powszechnyczytaj więcej…

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Programu Maluch +

W czwartek, 20 sierpnia 2020 r. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pułtusk Teresy Turek podpisali z wicewojewodą mazowieckim Arturem Standowiczem umowę o dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc w Żłobku Miejskim w Pułtusku na kwotę 131 220,00 zł. Tekst: Wydział Edukacji i Promocji UM Pułtusk/ Foto: Urząd Miasta w Płońskuczytaj więcej…

WYPEŁNIJ ANKIETĘ - BANER INFORMACYJNY

Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy  Pułtusk na lata 2021-2031, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Celem ankiety jest zapoznanie się z opinią mieszkańców miasta i gminy Pułtusk na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stronczytaj więcej…

teren za przedszkolem gdzie powstanie plac zabaw

W środę, 12 sierpnia br. została podpisana umowa na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku dla inwestycji pn.: ,,Obiekty małej architektury na terenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku działka nr 110, obręb 14 Pułtusk, ul. Mariiczytaj więcej…