Miesiąc: Sierpień 2020

28 sierpnia 2020 r. odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Pułtusku. Jednym z głównych punktów obrad było rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Pułtusk za 2019 r.” oraz „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2019 r.” Po omówieniu powyższych punktów Rada Miejska, podejmując stosowne uchwały, udzieliła wotum zaufaniaczytaj więcej…

40 lat temu, 31 sierpnia 1980 r., w Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, które w konsekwencji doprowadziło do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. W 2003 r. sierpniowe postulaty zostały wpisane na listęczytaj więcej…

28 sierpnia 2020 r., na chwilę przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Miejskiej w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyła się znakomita uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Burmistrza Pułtuska w latach 1928-1939 Stanisława Zabokrzyckiego, przed stu laty obrońcy Ojczyzny w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 r., Honorowego Obywatela naszego Miasta od rokuczytaj więcej…

szkoła - gotowość do zajęć 7

Pod koniec sierpnia Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski i Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku Dorota Sobotka odbyli wizję lokalną w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk. Dokonano przeglądu prac zrealizowanych podczas przerwy wakacyjnej, jak również przeanalizowano przygotowanie szkół do rozpoczęcia nauki i pracy wczytaj więcej…

Wychodząc naprzeciw coraz częstszym oczekiwaniom mieszkańców gminy Pułtusk, zwracających się do Burmistrza w sprawach dotyczących zmian przeznaczenia gruntów, gmina podjęła działania na rzecz przystąpienia do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze naszej gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk przygotowane przedczytaj więcej…

Gmina Pułtusk informuje, że od dnia 1 września 2020 r. rolnicy, którzy zechcą dokonać samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, a nie mają dostępu do Internetu (komputera), mogą to uczynić w Gminnym Punkcie Spisowym, który znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku przy ul. Rynek 41, po uprzednim telefonicznym umówieniuczytaj więcej…

Na stronie internetowej MEN została udostępniona specjalna zakładka „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. W zakładce, poza wytycznymi MEN, MZ i GIS, znalazł się m.in. zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września. Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2. oprac. Ministerstwoczytaj więcej…

Od 1 września br. nastąpi znacząca zmiana organizacji ruchu spowodowana dalszym postępem prac przy remoncie ulic starego miasta. Ulica Benedyktyńska na odcinku od mostu do ul. Rynek wraz z częścią ulicy przyległej do dzwonnicy zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przeprawa mostowa  odbywać się będzie przez most Świętojański. Część ulicy Rynekczytaj więcej…

Stary piec kopcący

Gmina Pułtusk informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk. Burmistrz Miasta Pułtusk zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Szczegóły po linkiem: https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlczytaj więcej…

Pozostało niewiele prac wykończeniowych, a wymiana nawierzchni chodników z kostki betonowej na płytę i kostkę granitową oraz nawierzchni jezdni z asfaltowej na granitową w ulicy ks. Piotra Skargi, na odcinku pomiędzy ulicami Świętojańską a Benedyktyńską, zostanie pomyślnie sfinalizowana. Niemniej jednak z pietyzmem wyremontowany fragment ww. ulicy musi się jeszcze utrwalićczytaj więcej…