Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

28 sierpnia 2020 r. odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Pułtusku. Jednym z głównych punktów obrad było rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Pułtusk za 2019 r.” oraz „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2019 r.” Po omówieniu powyższych punktów Rada Miejska, podejmując stosowne uchwały, udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza Miasta Pułtusk – Wojciecha Gregorczyka.