Facebook
Facebook
YouTube

Pozostało niewiele prac wykończeniowych, a wymiana nawierzchni chodników z kostki betonowej na płytę i kostkę granitową oraz nawierzchni jezdni z asfaltowej na granitową w ulicy ks. Piotra Skargi, na odcinku pomiędzy ulicami Świętojańską a Benedyktyńską, zostanie pomyślnie sfinalizowana. Niemniej jednak z pietyzmem wyremontowany fragment ww. ulicy musi się jeszcze utrwalić (w tym najważniejsze jest porządne zespoinowanie kostki), by móc przywrócić w tym miejscu ruch kołowy. Warto przy tej okazji odnotować znaczące zaawansowanie II etapu zadania pn. „Remont ciągu ulic Starego Miasta o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”. Z zakresu głównych robót drogowych pozostaje do realizacji przede wszystkim wykonanie jezdni z granitu i kosmetyka ulicy Benedyktyńskiej. Oczywiście ważną końcową fazą realizacji zadania, o czym już wcześniej była mowa, będzie ubogacenie przebudowanych ulic staromiejskich nową atrakcyjną zielenią.

Realizację inwestycji umożliwiło pokaźne dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku