szkoła - gotowość do zajęć 7
Facebook
Facebook
YouTube

Pod koniec sierpnia Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski i Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku Dorota Sobotka odbyli wizję lokalną w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk. Dokonano przeglądu prac zrealizowanych podczas przerwy wakacyjnej, jak również przeanalizowano przygotowanie szkół do rozpoczęcia nauki i pracy w warunkach nowego reżimu sanitarnego.

Po zakończeniu wizji lokalnej odbyła się, zorganizowana przez Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka, narada kadry kierowniczej pułtuskiej oświaty, w której wzięli też udział przedstawiciele związków zawodowych ZNP i NSZZ Solidarność, instytucji kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Straży Miejskiej. Podczas narady omówiono i podsumowano wyniki wizyt w szkołach i placówkach edukacyjnych.

W trakcie przerwy wakacyjnej w szkołach i przedszkolach prowadzone były prace inwestycyjne, remontowe, modernizacyjne oraz naprawczo-konserwacyjne w celu utrzymania należytego stanu technicznego obiektów, jak również zapewnienia bezpieczeństwa.

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku oprócz prac malarskich – malowanie i modernizacja 4 sal lekcyjnych, dokonano zakupu i montażu tablicy interaktywnej z projektorem; zakupiono szafki szatniowe dla uczniów nauczania zintegrowanego; wykonano renowację wraz z ustawieniem na miejscu docelowym kontenera obsługi lodowiska; wykonano podbudowę i wybudowano docieplany garaż o lekkiej konstrukcji na rolbę lodowiska; w związku z przygotowaniami do ewentualnej nauki w systemie on-line zakupiono 3 kamery mobilne, 10 zestawów słuchawek z mikrofonami do transmisji zajęć; zakupiono i wdrożono system e-dziennik (w tym m.in.: zmodernizowano bezprzewodową sieć Internetu szerokopasmowego, zakupiono i skonfigurowano niezbędny sprzęt).

Zakupy i inwestycje sfinansowano z budżetu Gminy Pułtusk, środków własnych szkoły z wyodrębnionego rachunku bankowego oraz środków pozyskanych od sponsorów.

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Pułtusku z Filią w Bobach na terenie szkoły wykonano boisko, w tym: nawieziono ziemię, wyrównano teren, obsiano trawą (powierzchnia około 6000 m²); wymieniono stare ogrodzenie – zamontowano nowe ogrodzenie panelowe; zbudowano nowy plac zabaw – wydzielono część terenu, wykonano odpowiednią nawierzchnię, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia placu zabaw, m.in.: huśtawki,  zjeżdżalnię, wieżę z daszkiem, liczydło, grę „kółko krzyżyk”, przejście rurowe, karuzelę, równoważnię itp.

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku oprócz prac malarskich – odnowiono dwie rozbieralnie, pokój nauczycielski, pięć toalet uczniowskich, ułożono chodnik z kostki brukowej prowadzący do ścieżki ekologicznej i utwardzono nawierzchnię terenu wokół tablic; rozebrano zniszczony plac zabaw i uporządkowano teren; zamówiono brakujące szafki do szatni szkolnej.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie oprócz prac malarskich – malowanie korytarza na I piętrze, bocznej klatki schodowej i barierek oraz pomieszczenia stołówki w przedszkolu, przeprowadzono remont łazienki dla chłopców (wymiana płytek podłogowych i ściennych, wymiana zużytych elementów kanalizacji wodnej oraz sanitariatów); dokonano zakupu stolików i krzeseł do stołówki i świetlicy szkolnej; zakupiono i zamontowano jedną tablicę interaktywną.

W Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku oprócz prac malarskich w salach lekcyjnych i korytarzach wykonano montaż sieci internetowej w salach; dokonano uzupełnień kostki brukowej na placu przed szkołą.

W Przedszkolu Miejskim Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku w budynku przy ul. R. Krajewskiego 3 oprócz prac malarskich ułożono kostkę brukową na drodze dojazdowej do budynku na powierzchni ok. 320 m²; w budynku przy ul. M. Konopnickiej wykonano prace malarskie w salach przedszkolnych.W Przedszkolu Miejskim Nr 5 oprócz prac malarskich położono terakotę w górnym korytarzu oraz wyposażono gabinet terapii zajęciowej.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku