Facebook
Facebook
YouTube

Od 1 września br. nastąpi znacząca zmiana organizacji ruchu spowodowana dalszym postępem prac przy remoncie ulic starego miasta.

  • Ulica Benedyktyńska na odcinku od mostu do ul. Rynek wraz z częścią ulicy przyległej do dzwonnicy zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przeprawa mostowa  odbywać się będzie przez most Świętojański.
  • Część ulicy Rynek od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Świętojańską będzie miała ograniczony dostęp, z którego będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy oraz właściciele lokali użytkowych i ich obsługa.
  • Częścią ulicy Rynek na odcinku od ul. Marii Konopnickiej do przejazdu w kierunku ul. Świętojańskiej (po stronie północno-wschodniej przy ul. Młodzieżowej) dozwolony będzie ruch dwukierunkowy wyłącznie na czas trwania remontu.
  • W celu usprawnienia dojazdu do szkół w okolicy Bazyliki na części ul. Marii Konopnickiej zostanie tymczasowo dopuszczony ruch dwukierunkowy.
  • Ulica ks. Piotra Skargi nadal będzie wyłączona z ruchu kołowego z uwagi na technologiczne wiązanie spoin między-kostkowych do około 20 września 2020 r.

Ponadto przystanek znajdujący się przy barze „Okruszek” zostanie przeniesiony w okolice apteki na ul. Rynek.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych