WYPEŁNIJ ANKIETĘ - BANER INFORMACYJNY
Facebook
Facebook
YouTube

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy  Pułtusk na lata 2021-2031, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Celem ankiety jest zapoznanie się z opinią mieszkańców miasta i gminy Pułtusk na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron gminy, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowej Strategii rozwoju w nadchodzącej perspektywie, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju na najbliższe lata.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 oznacza ocenę najniższą, natomiast 5 ocenę najwyższą.

KLIKNIJ – POBIERZ – WYPEŁNIJ – WYŚLIJ

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres e-mail: m.sienkiewicz@rozwojlokalny.pl w terminie do 31 sierpnia 2020 r.