lipiec 2022 (Page 3)

Doplaty do nawozów

Do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło blisko 427 tys. wniosków o to wsparcie. 11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy. Pierwszego dnia z tytułu dopłat do nawozów ARiMR przekazała na konta bankowe 20 tys.czytaj więcej…

Przebudowa Przystani przy ulicy Solnej 1

Prace prowadzone w parku przy ulicy Solnej służą podkreśleniu walorów terenu parku – obszaru zieleni miejskiej oraz punktu widokowego na rzekę, który docelowo będzie miejscem organizacji okazjonalnych imprez plenerowych. Jak widać, ów park nieustannie pięknieje i coraz bardziej podoba się spacerowiczom.Tworzone są w nim m.in.:– wyodrębnione miejsce na montaż scenyczytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informujemy, że  od godz. 13:00 dnia 12.07.2022 r.  do godz. 01:00 dnia 13.07.2022  r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85km/h, z północnego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:czytaj więcej…

Budowa podwyższonych przejść dla pieszych w Rynku 1

W pobliżu budynku Urzędu Miejskiego, po obydwu stronach jezdni oplatającej pułtuski rynek, budowane są dwa podwyższone przejścia dla pieszych. Jest to ważna inwestycja, mająca na celu zapewnienie dostępności architektonicznej, zgodnie z potrzebami wynikającymi z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Promocji, Kultury iczytaj więcej…

II Ogólnopolski konkurs filmowy "Świat kręci się wokół wsi" (baner) 2

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś. Jak się zgłosić? Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022czytaj więcej…

Strażacki obóz profilaktyczny w Grabówcu 5

W dniach od 8 do 10 lipca br. w Grabówcu odbył się strażacki obóz profilaktyczny, zorganizowany z myślą o dzieciach i młodzieży z gminy Pułtusk. W zajęciach udział wzięło 30 osób. Projekt pn. „Ze  strażakami pod  gwiazdami” zrealizowany został przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie zaplanowano i dofinansowano z funduszuczytaj więcej…

Podwyższone skrzyżowania na ul. Krajewskiego 7

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zakończyła się realizacja inwestycji dotyczącej budowy przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowań w ciągu ulicy Rafała Krajewskiego z ulicami Komisji Edukacji Narodowej oraz Łączną. Celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wykonane zostały tzw. wyniesione skrzyżowania, znacznie poprawiające bezpieczeństwo,czytaj więcej…

Narew 2

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, skierował do konsultacji społecznych projekt Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do 2030 roku. Termin konsultacji: 30 czerwca 2022 r.– 21 lipca 2022 r. Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej https://mazovia.pl/ w zakładce konsultacje społeczne oraz w postaci papierowej w siedzibie Departamentu Politykiczytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujemy, że  od godz. 08:00 dnia 11.07.2022 r. do godz. 20:00 dnia 11.07.2022 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru doczytaj więcej…

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

31 marca 2022 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej została ogłoszona 48. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, którego jednym ze współorganizatorów jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędamiczytaj więcej…

Ulotka dla uchodźców

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju opracowaną przez Agencję UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznieczytaj więcej…

Rządowy program dofinansowania do zakupu telewizora i dekodera 1

W poniedziałek, 27 czerwca br. w regionie mazowieckim nastąpiła zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. W ramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleksczytaj więcej…

trzoda chlewna

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”. Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r.czytaj więcej…

Zajęcia z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy 6

W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez uchodźców z Ukrainy, zamieszkałych na terenie gminy Pułtusk, Burmistrz Wojciech Gregorczyk podjął decyzję o organizacji  zajęć z języka polskiego. W odpowiedzi na ogłoszony nabór, po przeprowadzeniu wśród kandydatów konsultacji i testu plasującego – na zajęcia  zakwalifikowano 45 osób. We wtorek, 5 lipca 2022 r.czytaj więcej…

Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 1

Gmina Pułtusk otrzymała 35 000 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to na utylizację 120 ton niebezpiecznych odpadów. 4 lipca w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się spotkanie z przedstawicielami 16 samorządów z powiatów makowskiego i pułtuskiego,czytaj więcej…