Podwyższone skrzyżowania na ul. Krajewskiego 7
Facebook
Facebook
YouTube

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zakończyła się realizacja inwestycji dotyczącej budowy przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowań w ciągu ulicy Rafała Krajewskiego z ulicami Komisji Edukacji Narodowej oraz Łączną. Celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wykonane zostały tzw. wyniesione skrzyżowania, znacznie poprawiające bezpieczeństwo, co jest bardzo ważne ze względu na bliskość żłobka i przedszkola przy ulicy Rafała Krajewskiego. Przejścia dla pieszych wyposażone zostały w elementy świetlne, pulsacyjne, a to znacząco wpływa na lepszą widoczność w ich okolicach. Wyniesione skrzyżowania skutecznie wymuszają ograniczenie prędkości pojazdów i wymuszają zwiększenia koncentracji kierowców.
Skrzyżowania i bezpieczne przejścia wykonała firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.
Wartość inwestycji – 1 494 949,49 .

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku