Strażacki obóz profilaktyczny w Grabówcu 5
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W dniach od 8 do 10 lipca br. w Grabówcu odbył się strażacki obóz profilaktyczny, zorganizowany z myślą o dzieciach i młodzieży z gminy Pułtusk. W zajęciach udział wzięło 30 osób. Projekt pn. „Ze  strażakami pod  gwiazdami” zrealizowany został przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie zaplanowano i dofinansowano z funduszu przewidzianego na wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
W apelu podsumowującym obozowe zajęcia uczestniczył Mateusz Miłoszewski – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk oraz dh Andrzej Mitkowski – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pułtusku, a jednocześnie Radny Rady Miejskiej w Pułtusku.  

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku