Budowa podwyższonych przejść dla pieszych w Rynku 1
Facebook
Facebook
YouTube

W pobliżu budynku Urzędu Miejskiego, po obydwu stronach jezdni oplatającej pułtuski rynek, budowane są dwa podwyższone przejścia dla pieszych. Jest to ważna inwestycja, mająca na celu zapewnienie dostępności architektonicznej, zgodnie z potrzebami wynikającymi z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku