Przebudowa Przystani przy ulicy Solnej 1
Facebook
Facebook
YouTube

Prace prowadzone w parku przy ulicy Solnej służą podkreśleniu walorów terenu parku – obszaru zieleni miejskiej oraz punktu widokowego na rzekę, który docelowo będzie miejscem organizacji okazjonalnych imprez plenerowych. Jak widać, ów park nieustannie pięknieje i coraz bardziej podoba się spacerowiczom.
Tworzone są w nim m.in.:
– wyodrębnione miejsce na montaż sceny plenerowej oraz widowni,
– ścieżki pieszo-rowerowe w nowym układzie funkcjonalno-przestrzennym,
– instalacja elementów małej architektury (ławeczki, trejaż/pergola),
– instalacja latarni parkowych,
– liczne nowe nasadzenia z ciekawą aranżację szlachetnej zieleni.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku