Budynek szkolny PSP 1 1
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Pod koniec kwietnia br. informowaliśmy Czytelników o dofinansowaniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków robót budowlanych remontu elewacji wraz z wymianą instalacji odgromowej zabytkowego budynku, będącego aktualnie siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 160.000,00 zł. Obecnie Samorząd Województwa Mazowieckiego przychylił się do prośby o dofinansowanie ww. robót kwotą 100.000,00 zł. Mamy nadzieję, że ułatwi to podjęcie tego trudnego zadania z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku