luty 2022 (Page 2)

wyklęci

Starosta Pułtuski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk, w związku z przypadającym 1 marca 2022 roku Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszają na uroczystość złożenia kwiatów przy Symbolicznej Mogile Żołnierzy Polski Podziemnej Obwodu Pułtusk (I cmentarz), która odbędzie się we wtorek 1 marca br., o godz. 11:00. Wydział Promocji, Kultury i Sportuczytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informujemy, że  od godz. 22:00 dnia 18.02.2022 r. do godz. 18:00 dnia 19.02.2022 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h,w porywach miejscami do 110 km/h, z zachodu.czytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informujemy, że  od godz. 15:00 dnia 17.02.2022  r.  do godz. 07:00 dnia 18.02.2022 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowegoczytaj więcej…

W czasie ferii zimowych MOSiR w Pułtusku na hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 organizował turnieje tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W piątek 11.02.2022 r. o godzinie 11:30 odbyło się podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród. Nagrody i dyplomy wszystkim zawodnikom wręczył dyrektor MOSiR w Pułtusku p.czytaj więcej…

Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Gmina Pułtusk znalazła się na liście beneficjentów. Otrzyma w tym roku kolejne dofinansowanie inwestycji drogowej, tym razem w wysokości 2.440.346,36 zł na budowę drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą. Taczytaj więcej…

W związku z rozpoczynającym się od czwartku 17 lutego remontem ulicy Rafała Krajewskiego, w pierwszej fazie obejmującym przebudowę skrzyżowań i przejść dla pieszych, zwracamy się z prośbą do kierowców oraz pieszych uczestników ruchu drogowego w tej okolicy o zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na znajdujące się w pobliżu placówki –czytaj więcej…

kondolencje

Pani Lidii Sadowskiej Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MATKI składają Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtusku.czytaj więcej…

Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wsparcie.O pomoc mogą ubiegać się rolnicy spełniający kryteriumczytaj więcej…

AK

14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej przemianowany został na Armię Krajową. W związku z 80. rocznicą utworzenia Armii Krajowej, przedstawiciele Samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie IIczytaj więcej…

krus konkurs rolniczy

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Współorganizatorami Konkursuczytaj więcej…

Już po raz trzeci Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje konkurs Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek, w którym nagrodzone zostaną kobiety z niepełnosprawnościami i działające na rzecz osób obarczonych niepełnosprawnością. Szansę udziału w konkursie po raz pierwszy mają również panowie, którzy w tych samych kategoriach będą starać się o zdobycieczytaj więcej…

W środę 9 lutego w Urzędzie Miejskim zostały podpisane 3 umowyna wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”. To bardzo dobra wiadomość. Inwestycje zostaną realizowane dzięki dofinansowaniu z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje budowęczytaj więcej…

medal za długoletnie pożycie małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego w Pułtusku przyjmuje zgłoszenia par małżeńskich z terenu miasta i gminy Pułtusk, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Zgłoszenia mogą dokonać pary małżeńskie i członkowie ich rodzin. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnegoczytaj więcej…

KONDOLENCJE Zygmunt Pawłowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Zygmunta Pawłowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku I kadencji w latach 1990-1994, odznaczonego medalem „Za Zasługi dla Miasta Pułtuska”, wieloletniego Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk. Społecznika, człowieka życzliwego i wielkiego serca.Rodzinie Zmarłego oraz Jego Przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.Burmistrz Miasta Pułtusk, Przewodniczący i Radniczytaj więcej…

krus konkurs plakat

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym jest organizacja konkursu dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, promującego pozytywne zachowaniaczytaj więcej…