KONDOLENCJE Zygmunt Pawłowski
Facebook
Facebook
YouTube

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Zygmunta Pawłowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku I kadencji w latach 1990-1994, odznaczonego medalem „Za Zasługi dla Miasta Pułtuska”, wieloletniego Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk. Społecznika, człowieka życzliwego i wielkiego serca.
Rodzinie Zmarłego oraz Jego Przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Burmistrz Miasta Pułtusk, Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtusku

KONDOLENCJE Zygmunt Pawłowski