Facebook
Facebook
YouTube

Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Gmina Pułtusk znalazła się na liście beneficjentów. Otrzyma w tym roku kolejne dofinansowanie inwestycji drogowej, tym razem w wysokości 2.440.346,36 zł na budowę drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą. Ta kwota stanowi maksymalną dotację 80% ogółu wartości projektu.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku