krus konkurs plakat
Facebook
Facebook
YouTube

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym jest organizacja konkursu dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, promującego pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs na Mazowszu podlega eliminacjom na poziomie Oddziału Regionalnego Warszawa i Placówek Terenowych zgodnie z Regulaminem XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” do stosowania na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, Konkurs przebiega w dwóch etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Zgodnie z regulaminem uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0 – VIII, w dwóch kategoriach wiekowych; grupa I: klasy 0 – III, grupa II: klasy IV – VIII. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez przedstawiciela ustawowego uczestnika i dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1);

Termin nadsyłania/składania prac konkursowych (opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz opatrzona pieczęcią szkolną) przez szkołę (wraz z wypełnionym zgłoszeniem szkoły – załącznikiem nr 2) do PT KRUS w Pułtusku upływa z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Pułtusku, ul. Reformacka 12, (tel. 23 6919415, e-mail: pultusk@krus.gov.pl).

krus konkurs plakat

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pułtusku