Facebook
Facebook
YouTube

Nie tak dawno (14 stycznia) nastąpiło przekazanie placów budowy do realizacji III etapu projektu pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, a już w okolicach przystani przy ulicy Solnej roboty idą pełną parą. Przypomnijmy, że w tym miejscu powstanie park – jedna z kolejnych czterech nowo urządzonych stref zieleni.

Prace mają na celu podkreślenie walorów obszaru parku jako terenu zieleni publicznej oraz punktu widokowego na rzekę, który ma służyć równocześnie jako miejsce organizacji okolicznościowych imprez.
Zostanie utrzymana istniejąca oś kompozycyjna na budynek przystani. Przewidziano także aranżację punktu widokowego w najbardziej wysuniętym miejscu w parku na stronę wschodnią, w postaci okazjonalnie montowanej, tymczasowej sceny plenerowej (mobilnej ustawianej w zależności od potrzeb), mającej na celu organizację miejskich eventów plenerowych.
Program rekreacyjny przewiduje wzbogacenie istniejącego programu parku o nowe elementy:
– wyodrębnione miejsce na montaż sceny plenerowej oraz widowni,
– ścieżki pieszo-rowerowe w nowym układzie funkcjonalno-przestrzennym,
– instalacja elementów małej architektury,
– instalacja latarni parkowych,
– nowe nasadzenia i aranżacja zieleni.
Gmina posiada również przygotowany do realizacji projekt placu zabaw z elementami instalacji wodnej. Jednakże nie jest on objęty dofinansowaniem i koszt wykonania Gmina musiałaby ponieść z własnego budżetu. Dlatego też na tym etapie inwestycji zagospodarowania terenu przystani parku przy ul. Solnej w miejscu zaplanowanego placu zabaw pozostanie rezerwa terenowa umożliwiająca wykonanie wodnego placu zabaw w przyszłości. Sam budynek przystani i część terenu przystani, na którym składowany jest sprzęt wodny, jest przedmiotem odrębnych opracowań, nad którymi równocześnie trwają prace projektowe.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku