AK
Facebook
Facebook
YouTube

14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej przemianowany został na Armię Krajową.

W związku z 80. rocznicą utworzenia Armii Krajowej, przedstawiciele Samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kombatantów wraz z pocztem sztandarowym oraz delegacje szkół, instytucji, służb mundurowych i stowarzyszeń.

Oprawę zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty ze starszym chorążym sztabowym rezerwy Leszkiem Topólskim na czele. Odegrano hymn państwowy, złożono kwiaty oraz oddana została salwa honorowa z granatnika wzór 36, w związku z 80. rocznicą utworzenia Armii Krajowej.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu