maj 2020 (Page 2)

Ulica do remontu

Wkrótce rozpocznie się remont ulicy Kotlarskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętojańską do Caritasu. Uliczka otrzyma nową nawierzchnię granitową oraz dwie stylowe lampy uliczne. Jednocześnie informujemy, że w związku z dużym deficytem miejsc parkingowych w tej okolicy, Gmina Pułtusk, w ramach dobrej współpracy z Parafią świętego Jana Pawła II,czytaj więcej…

INFORMACJA KRUS

informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i – przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków – wypłata świadczenia.czytaj więcej…

mazowsze serce Polski gazeta

W wysokonakładowym miesięczniku „Mazowsze serce Polski” w numerze majowym 5 (28) 2020 ukazał się ciekawy artykuł o Pułtusku zatytułowany „Wenecja Mazowsza”. Zachęcamy wszystkich do lektury tej publikacji, bo warto. Czasopismo jest bezpłatne i można je otrzymać w Urzędzie Miejskim aż do wyczerpania zapasów. Urząd Miejski w Pułtuskuczytaj więcej…

remont

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu wrazczytaj więcej…

Remont mostu

W ramach remontu Mostu Świętojańskiego wymieniane są dwa przewody wodociągowe o średnicach Ø150 i Ø250 mm, zlokalizowane po obu stronach mostu, w celu poprawy jego funkcjonalności i estetyki.  Aktualnie trwają prace związane z wymianą przewodu po stronie napływu. Rury żeliwne zastąpiono nowymi przewodami z PE sdr 17 o średnicy Ø250czytaj więcej…

Rablica na nekrologi

Informujemy, że w związku z remontem nawierzchni na ulicy Świętojańskiej oraz planami modernizacji pasażu Krzysztofa Klenczona tablice przeznaczone na nekrologi zostaną przeniesione ze skrzyżowań ulic Świętojańska – Piotra Skargi oraz 3 Maja – pasaż Krzysztofa Klenczona i zostaną ustawione w pasie ulicznym naprzeciwko kościołów św. Apostołów Piotra i Pawła orazczytaj więcej…

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

Dzisiaj, 18 maja 2020 roku obchodzimy stulecie urodzin Karola Wojtyły, znanego światu jako Ojciec Święty Jan Paweł II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając rok 2020 Rokiem Jana Pawła II w uchwale wskazywał: „(…) Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawoczytaj więcej…

czswórka śpiewa dla JP II

”Czwórka” śpiewa dla Jana Pawła II” – to niezwykłe dla społeczności szkolnej wydarzenie, jakim jest skomponowanie i wykonanie piosenki „Fides, spes et caritas (Wiara, nadzieja i miłość)” z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Ojciec Święty był człowiekiem nadziei… Zapraszamy na chwile zadumy i wzruszenia – towarzyszyć będzie namczytaj więcej…

Zasady segregacji odpadów

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. selektywna segregacja odpadów stała się naszym wspólnym prawnym obowiązkiem. Informujemy, że w celu wyegzekwowania realizacji tej powinności na terenie Gminy Pułtusk od dnia 1 czerwca br. będą przeprowadzane systematyczne kontrole terenowe, których celem będzie uzyskanie stanu optimum prawidłowego sposobu zbierania odpadów, zgodnieczytaj więcej…

Widok miasta (zieleń)

Po rozstrzygnięciu przetargów na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w Pułtusku w roku 2020 informujemy, że zadanie to poprowadzą dwie firmy: Centrum Ogrodów Grzegorz Czernik Kacice 160 w zakresie: ukwiecenie miasta i roczna pielęgnacja, pielęgnacja skweru przy fontannie, pielęgnacja rond oraz terenów zieleni odnowionych w ramach projektu stref zieleni iczytaj więcej…

Destrukt bitumiczny - utwardzenie uliczki

Na utwardzenie i wyrównanie powierzchni placu oraz uliczek osiedlowych usytuowanych w trudnym gliniastym terenie pomiędzy budynkami znajdującymi się w kwartale aleja Wojska Polskiego 36b, 36d, 38a i Białowiejska 15 przeznaczono 200 ton destruktu bitumicznego, pochodzącego z frezowania nawierzchni alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to materiał powszechnie ponownie wykorzystywany w budownictwieczytaj więcej…

Kryż na mogile z 1920 r.

Pułtuskie samorządy gminny i powiatowy, pragnąc uczcić zbliżającą się setną rocznicę powstrzymania nawały bolszewickiej w 1920 roku, zaplanowały wspólne przeprowadzenie remontu mogiły bohaterów spoczywających na pierwszym cmentarzu, którzy w pamiętnych dniach tamtego sierpnia oddali życie w obronie naszego Miasta i okolic. Stan tego historycznie ważnego miejsca walki i męczeństwa naszychczytaj więcej…

przekazanie laptopów do nauki zdalnej

12 maja 2020 r. w imieniu Gminy Pułtusk Sekretarz Miasta – Partycja Kazimierczak przekazała kolejny, po zakupionych 35 laptopach w ramach programu Zdalna Szkoła, sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów. Dyrektorzy czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk odebrali 14 laptopów o łącznej wartości 33 600 zł. oprac. Wydziałczytaj więcej…

Utwardzanie placu

Na prośbę Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Rynek 17a Gmina Pułtusk przekazała materiały odzyskane z rozbiórki dróg staromiejskich: kostkę w ilości 220 m², krawężniki – 45 mb oraz oporniki 45 mb w celu wyrównania i utwardzenia placu podwórzowego znajdującego się za budynkiem wspólnoty. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…

Gmina Pułtusk została zakwalifikowana jako partner Samorządu Województwa Mazowieckiego w unijnym projekcie pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Szkoła otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Odbędą się równieżczytaj więcej…