Remont mostu
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W ramach remontu Mostu Świętojańskiego wymieniane są dwa przewody wodociągowe o średnicach Ø150 i Ø250 mm, zlokalizowane po obu stronach mostu, w celu poprawy jego funkcjonalności i estetyki. 

Aktualnie trwają prace związane z wymianą przewodu po stronie napływu. Rury żeliwne zastąpiono nowymi przewodami z PE sdr 17 o średnicy Ø250 mm, które zostały umieszczone w stalowych rurach osłonowych Ø400 mm.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych