maj 2020 (Page 4)

przedszkole

Informujemy, że Burmistrz Miasta Pułtusk podjął zarządzenia w sprawie ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Pułtusku, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pułtusk w okresie od 6 do 8 maja 2020 r. Czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu polega na zawieszeniu prowadzenia działalności, wychowawczej i opiekuńczej, co jest równoznaczneczytaj więcej…

Parking przy przychodni

Między przychodnią a szczytem dawnego budynku szpitalnego przy ulicy 3 Maja trwa budowa nowego parkingu. Inwestycję realizuje Powiat Pułtuski, a Gmina Pułtusk zobowiązała się do zagospodarowania okolic parkingu zielenią. W tym miejscu przewiduje się nasadzenie roślinności ozdobnej – krzewów znanych pod nazwą ligustr – jest to gatunek z rodziny oliwkowatychczytaj więcej…

Tablica_Gomulicki

W Alei Wiktora Gomulickiego zostanie wkrótce ustawiona tablica zawierająca informację przybliżającą postać Wiktora Gomulickiego – poety, prozaika, eseisty, piewcy XIX-wiecznego Pułtuska, autora autobiograficznej powieści „Wspomnienia niebieskiego mundurka”, ukazującej życie i przygody uczniów oraz nauczycieli ówczesnego pułtuskiego gimnazjum, ale również barwne sylwetki mieszkańców Miasta z tamtych czasów. Inwestycja została sfinansowana zeczytaj więcej…

Tablica_Rynek

Na pułtuskim Rynku zostanie wkrótce ustawiona tablica informująca turystów, gości odwiedzających nasze Miasto – z jak cennym i niepowtarzalnym zabytkiem urbanistycznym w skali Europy się zetknęli. Inwestycja została dofinansowana w ramach projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lataczytaj więcej…

Remont alei Wyszyńskiego

W imponującym tempie postępują prace remontowe w Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizowane w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Naczytaj więcej…

instytucje kultury

W związku z uchyleniem zakazu działalności m.in.: bibliotek, muzeów, galerii sztuki, od środy 6 maja br. planowane jest wznowienie działalności instytucji kultury na terenie gminy Pułtusk. Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela planuje otwarcie dla Czytelników wypożyczalni:– w siedzibie głównej biblioteki , ul. Słowackiego 6; – w filii nr 1,czytaj więcej…

Ulica Konopnickiej po remoncie

W ramach remontu ciągu ulic „Starego Miasta” zakończono przebudowę ulicy Marii Konopnickiej. Zgodnie z projektem ułożono krawężniki, wykonano chodniki i nawierzchnię jezdni w całości z płyty lub kostki granitowej. Ulica stała się nie do poznania. Pozostało jeszcze do uzupełnienia zadrzewienie. W przygotowanych stanowiskach zostaną posadzone trzy gatunki drzew: buk pospolity,czytaj więcej…

Warta honorowa

Z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w pułtuskiej Bazylice odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii, w uroczystości powiatowo-gminnej uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego z wicestarostą Beatą Jóźwiak oraz Samorządu Gminy Pułtusk z burmistrzem Wojciechem Gregorczykiem, reprezentanci Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcjiczytaj więcej…

MOSiR Pułtusk

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku informuje o otwarciu: – od poniedziałku, 4 maja br. – trzech boisk piłkarskich i kortów tenisowych– od środy, 6 maja br. –  skateparku. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Widok pozostaje zamknięte do odwołania. Z wyżej wymienionych obiektów można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym zczytaj więcej…

Samochód strażacki

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu otrzyma wkrótce nowoczesny samochód pożarniczy typu GBA. Wartość rynkowa sprzętu wynosi 760 000 złotych. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano 380 000 złotych, a z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 180 000 złotych. Nabycie pojazdu stało sięczytaj więcej…

Wszyscy chcielibyśmy, aby nasze Miasto oraz najbliższe otoczenie było piękne, zadbane i estetyczne, by móc wyjść na spacer, przysiąść na ławeczce i odpocząć, obserwować jak na bezpiecznym placu zabaw bawią się nasi milusińscy. Władze Gminy dokładają wszelkich starań, by wizja pięknego zabytkowego Pułtuska, dobrze urządzonego, atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów iczytaj więcej…

PPUK

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Pułtusku,  powołano z dniem 24 kwietnia 2020 r. Pana Damiana Krzysztofa Szewczyka do  pełnienia funkcji członka Zarządu spółki Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku. Jolanta Skowrońska – Inspektorczytaj więcej…

Zakończył się ważny etap prac remontowych ciągu ulic „Starego Miasta” – Panny Marii i Nadwodnej w kierunku ulicy Świętojańskiej. Zgodnie z projektem ułożono krawężniki, wykonano chodniki z kostki brukowej i nawierzchnię asfaltową jezdni. Pozostały do zagospodarowania miejsca zieleni ulicznej – planowane do wykonania w bieżącym sezonie wegetacyjnym. Realizacja zadania jestczytaj więcej…

W związku z narastaniem problemu suszy Urząd Miejski w Pułtusku prosi mieszkańców Gminy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pochodzącej z gminnej sieci wodociągowej. Apelujemy o pobieranie wody do celów spożywczych i sanitarnych oraz ograniczenie do minimum lub zaniechanie jej używania do podlewania trawników, ogrodów oraz mycia samochodów. Nieoszczędneczytaj więcej…

W myśl dobrej gospodarskiej zasady ponownego wykorzystania rozbiórkowych materiałów drogowych pochodzących z przebudowywanych ulic staromiejskich część rozbiórkowej kostki trafi wkrótce m.in. na ulicę Młodzieżową, dzięki czemu również ten zakątek zmieni swoje oblicze. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…