remont
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu wraz  z zakresem niezbędnych do wykonania prac przez przyszłego najemcę (na koszt najemcy)

Wykaz do pobrania w załączniku poniżej: