Utwardzanie placu
Facebook
Facebook
YouTube

Na prośbę Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Rynek 17a Gmina Pułtusk przekazała materiały odzyskane
z rozbiórki dróg staromiejskich: kostkę w ilości 220 m², krawężniki – 45 mb oraz oporniki 45 mb w celu wyrównania i utwardzenia placu podwórzowego znajdującego się za budynkiem wspólnoty.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych