Miesiąc: styczeń 2021 (Page 3)

apel zima

W związku ze zbliżającą się falą mrozów, okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powoduczytaj więcej…

baner grafika posiłek w szkole i domu napis

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, że podczas nauki zdalnej można ubiegać się dla dziecka o pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ponadto z Programu mogą skorzystać osoby starsze. Kryterium dochodoweczytaj więcej…

Logo programu 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane są od 1 kwietnia 2021 r., a wnioski składane drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r., przy czym w przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminie: do 30 kwietnia 2021 roku – ustalenieczytaj więcej…

Zniszczenia po bobrach usunięte

Firma CENTRUM OGRODÓW Grzegorz Czernik z Kacic, realizująca nasadzenia w okolicach placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 4 przy ul. Marii Konopnickiej 7, uporządkowała teren bulwaru przylegający do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, na którym bory zdewastowały część znajdującego się tam drzewostanu. Po bobrowych szkodach, jak widać na załączonych zdjęciach,czytaj więcej…

Nasadzenia w Miejskim Przedzkolu nr 4 przy ul. Konopnickiej

Praca wre przy nasadzaniu roślin na obszarze niedawno wykonanego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Marii Konopnickiej 7. W ramach projektu pn. „Strefy zieleni i Rekreacji” są realizowane nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych w docelowo ciekawych kolorystycznych zestawieniach z uwzględnieniem gatunków bezpiecznych dla dzieci. Wczytaj więcej…

W niedzielę 10 stycznia br. o godz. 12.00 w bazylice pułtuskiej została odprawiona msza święta w intencji śp. Rektora Akademii Humanistycznej prof. dr. hab. Adama Koseskiego. Nabożeństwo zgromadziło wielu jego przyjaciół i znajomych. W mszy świętej wzięli udział przedstawiciele Samorządu Gminy Pułtusk. Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtuskuczytaj więcej…

baner do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do badania ankietowego prowadzonego przez studentów gospodarki przestrzennej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a dotyczącego planowania i zarządzania przestrzenią w gminach wokół dużych miast. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do celów naukowo-badawczych.  Z góry dziękujemy za Państwa pomoc. Ankieta kliknij w link: https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/227299/lang/pl/newtest/Yczytaj więcej…

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zrealizowało umowę zawartą 21 stycznia 2020 r. z firmą DOBROWOLSKI Sp. z o.o. ul. Obrońców Warszawy 26A, 67-400 Wschowa, której przedmiotem była: „Dostawa pojazdu specjalistycznego (samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej”. Pojazd sprowadzono do Pułtuska 5 grudnia 2020 r.czytaj więcej…

Zbiórka poświątecznych choinek będzie realizowana przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. – firmę odbierającą odpady komunalne. Choinki będą odbierane 23 stycznia 2021 r. w godzinach od 700 do 1500. W przypadku domów jednorodzinnych drzewka należy wystawiać przed posesję, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej – przy altanie śmietnikowej.czytaj więcej…

zdjęcia pamiątkowe

W poniedziałek (4 stycznia) oraz czwartek (7 stycznia) Mateusz Miłoszewski Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk wręczył nagrody zwycięzcom konkursu fotograficznego „Na Najpiękniejszą Choinkę Bożonarodzeniową w Gminie Pułtusk pod hasłem „CHOINKA DOBRYCH ŻYCZEŃ”. Z nadesłanych w terminie 7 zdjęć Internauci wybrali za pomocą lajków najpiękniejsze drzewko z którego płynie moc dobrych życzeńczytaj więcej…

STRONA URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU

Przypominamy wszystkim użytkownikom pułtuskiego portalu gminnego, w tym właścicielom i pracownikom lokalnej prasy oraz internetowych portali informacyjnych, o niedopuszczalności publikowania jako własne materiałów, które zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku https://pultusk.pl/ poprzez proste odtworzenie tekstów, fotografii lub filmów, o ile nie zostało wyraźnie wskazane źródło ich uzyskania. Każdy,czytaj więcej…

zniszczona skrzynka energetyczna pomiarowo-rozliczeniowa

Kilka dni przed Bożym Narodzeniem grupka młodych ludzi zniszczyła skrzynkę energetyczną pomiarowo-rozliczeniową znajdującą się na dawnym obiekcie koszarowym przy alei Tysiąclecia 2A. Tuż przed Nowym Rokiem nieustaleni sprawcy zniszczyli bądź ukradli fotopułapkę umiejscowioną na terenie osiedla w rejonie „Koszar”, której zadaniem była rejestracja poprawności gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponownie apelujemy oczytaj więcej…

malowanie mieszkania

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu wrazczytaj więcej…

rektor Adam Koseski

Informujemy, że w niedzielę 10 stycznia br. o godz. 12.00 w bazylice pułtuskiej zostanie odprawiona msza święta w intencji śp. Rektora Akademii Humanistycznej prof. dr. hab. Adama Koseskiego. Mszę świętą zamówili wspólnie Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena” oraz Samorząd Gminy Pułtusk. Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtuskuczytaj więcej…