Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Firma CENTRUM OGRODÓW Grzegorz Czernik z Kacic, realizująca nasadzenia w okolicach placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 4 przy ul. Marii Konopnickiej 7, uporządkowała teren bulwaru przylegający do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, na którym bory zdewastowały część znajdującego się tam drzewostanu. Po bobrowych szkodach, jak widać na załączonych zdjęciach, nie ma już śladu.
Jednocześnie właściciel firmy pan Grzegorz Czernik z własnej woli zadeklarował obsadzenie w tym miejscu opustoszałego nabrzeża sadzonkami wierzby.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku