Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Przypominamy wszystkim użytkownikom pułtuskiego portalu gminnego, w tym właścicielom i pracownikom lokalnej prasy oraz internetowych portali informacyjnych, o niedopuszczalności publikowania jako własne materiałów, które zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku https://pultusk.pl/ poprzez proste odtworzenie tekstów, fotografii lub filmów, o ile nie zostało wyraźnie wskazane źródło ich uzyskania.

Każdy, kto wykorzystuje w swoim przekazie teksty, zdjęcia albo filmy opublikowane na stronach internetowych należących do innych podmiotów, musi mieć świadomość obowiązku poszanowania prawa własności intelektualnej. Działalność twórcza jest chroniona przez prawo autorskie i należy je respektować. Każda publikacja z prawnego punktu widzenia jest uznawana za dobro niematerialne, które stanowi rezultat intelektualnej pracy jego twórcy, o ile nie spełnia przesłanek zawartych w art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku