Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane są od 1 kwietnia 2021 r., a wnioski składane drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r., przy czym w przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminie:

  • do 30 kwietnia 2021 roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 czerwca tego roku,
  • od 1 maja do 31 maja – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie do 31 lipca tego roku,
  • od 1 czerwca do 30 czerwca – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie do 31 sierpnia tego roku,
  • od 1lipca do 31 lipca – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie do 30 września  tego roku,
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie do 31 października tego roku.

Kierownik Sekcji ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Stanisław Zaremba