marzec 2020 (Page 2)

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujemy, że  od  godz. 20.00  dnia 21.03.2020 r. do godz. 09:00 dnia 26.03.2020 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje się lokalnie spadek temperatury minimalnej od -5 stopni Celsjusza do -2 stopni Celsjusza, tylko w nocy ze środyczytaj więcej…

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, termin zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na obszarze całego kraju, został wydłużony do 10 kwietnia 2020 r. W czasieczytaj więcej…

Zastępca burmistrza Mateusz Miłoszewski złożył ślubowanie

W czwartek, 19 marca 2020 r. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wręczył Mateuszowi Miłoszewskiemu zarządzenie o powołaniu go na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk. Przed objęciem funkcji, nowo powołany Zastępca Burmistrza złożył w obecności kierownictwa urzędu i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych pułtuskiego magistratu uroczyste ślubowanie. Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski, jestczytaj więcej…

W związku z koniecznością udzielenia pomocy osobom chorym, objętych kwarantanną lub  nie  mających możliwości samodzielnego dokonania zakupów informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku uruchomił specjalny telefon (nr 500-314-279) pod, który mogą telefonować osoby potrzebujące pomocy w zakresie zakupu żywności, lekarstw, art. higienicznych, itp. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtuskuczytaj więcej…

W środę 18 marca 2020 r. Gmina Pułtusk podpisała umowę na realizację robót związanych z przebudową kolejnej drogi na terenie miasta Pułtusk – ulicy Bartodziejskiej. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim na zasadzie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia zadania publicznego na odcinkach dróg stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego. Wykonawcą robótczytaj więcej…

W środę 17 marca br. została podpisana umowa na utworzenie Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13 w Pułtusku – poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyposażeniem. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19 marca 2020 r. Wykonawcą inwestycji jest Firma  eMPOL Jarosław Maliszewski,czytaj więcej…

most z lotu ptaka

18 marca 2020 r. została zmontowana konstrukcja nośna mostu w ciągu ulicy Świętojańskiej. Do chwili obecnej zostały wykonane roboty rozbiórkowe i zabezpieczające oraz płyta najazdowa od strony Rynku. W czwartek rozpoczynają się roboty związane z wykonaniem płyty żelbetonowej jezdni. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Fotografie: lotnicze Jakub Affelski, lądowe Marian Lisieckiczytaj więcej…

komunikat żłobek

W związku z koniecznością podjęcia wzmożonych działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, dyrektor Żłobka Miejskiego w Pułtusku zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 17 marca 2020 r. przesunął termin rekrutacji dzieci w bieżącym roku o miesiąc. Karty zgłoszenia będą wydawane od 15 kwietnia. Wszystkie niezbędne informacje uzyskać możnaczytaj więcej…

ratusz Pułtusk

Informuję, że pan Tomasz Sobiecki, zarządzeniem nr 145/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18.03.2020 r., z dniem dzisiejszym został odwołany ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk. Jednocześnie informuję, że zarządzeniem nr 146/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 18.03.2020 r. na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk został powołany z dniem 19.03.2020czytaj więcej…

zwieszanie działalnosci przez internet

Działalność gospodarczą można zawiesić za pośrednictwem internetowego wniosku CEIDG-1 Znajduje się on na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek należy podpisać profilem zaufanym, który można założyć przez bankowość elektroniczną: Wejdź na www.pz.gov.pl. W górnym prawym rogu wybierz zarejestruj się. Środkowy kafelek: Banki i inne. Postępujczytaj więcej…

Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania: •        Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami; Do Państwa dyspozycji pozostajączytaj więcej…

Pułtusk gmina mapa

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznaczył do wydzierżawienia grunt stanowiący część działki nr ewid. 6/18 oraz działkę nr ewid. 6/19, położone w obrębie 13 miasta Pułtusk. Przedmiotowe działki objęte są księgą wieczystą KW OS1U/000038242/9. W/w działki położone są na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia wczytaj więcej…

Pułtusk gmina mapa

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznaczył do wydzierżawienia grunt stanowiący część działki nr ewid. 62/4 położonej w obrębie 20 miasta Pułtusk. Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą KW OS1U/00044895/6. W/w działka położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunt przeznaczony do wydzierżawienia w celu ustawienia przyczepy gastronomicznej i ogródkaczytaj więcej…

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4z klasami sportowymi im. I. Szewińskiej w Pułtusku https://psp4pultusk.edu.pl/index.php/instrukcja-logowania-na-szkolne-konto Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku https://psp3pultusk.edupage.org/? Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusku http://www.zs2pultusk.pl/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Potockiejczytaj więcej…

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 informujemy o zawieszeniu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania handlu artykułami przemysłowymi, na terenie targowisk miejskich w Pułtusku zarządzanych przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej w  Pułtuskuczytaj więcej…