Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, termin zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na obszarze całego kraju, został wydłużony do 10 kwietnia 2020 r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym w okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. nauka realizowana jest na odległość. Za organizację kształcenia na odległość odpowiadają dyrektorzy jednostek oświatowych, którzy o sposobie realizacji nauki powinni powiadomić rodziców.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku