Miesiąc: marzec 2020 (Page 4)

W dniu 6 marca  br. w  Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku będącej filią Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie odbyły się XLIII eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w  Pułtusku, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskuczytaj więcej…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 r. we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jestczytaj więcej…

Szanowni Państwo Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszy tekst do melodii pieśni „Barka” pod PATRONATEM HONOROWYM Burmistrza Miasta Pułtusk. Chcemy w ten sposób uczcić pamięć św. Jana Pawła II w związku z ogłoszonym 2020 – ROKIEM PAPIEŻA Jana Pawła II Konkurs skierowanyczytaj więcej…

Dobiegł końca kolejny etap prac związanych z utwardzeniem terenu i remontem wjazdu do osiedlowych zabudowań, sklepów i hurtowni przy al. Wojska Polskiego 13A, 13B, 13C, 13D i 13F. Wymieniono podłoże i ułożono kostkę brukową. W ubiegłym roku w pierwszym etapie prac remontowo-modernizacyjnych dokonano naprawy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przeprowadzonoczytaj więcej…

Gmina Pułtusk pozyskała 131 220 zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku. Dotacja została przyznana w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+2020” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Opracował Wydział Edukacjiczytaj więcej…

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pułtuskiego wszystkie osoby przybywające z terenu Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu i wskazujące, co najmniej jeden z objawów grypopochodnych, tj. gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bole mięśni i stawów, prosimy o kontakt z Powiatowączytaj więcej…

Pod koniec ubiegłego roku Burmistrz Pułtuska pojął decyzję o dokończeniu termomodernizacji budynku przy ulicy 17 Sierpnia 58, jednego z grupy czterech tzw. bloków poniemieckich. Rzecz jasna wraz z termomodernizacją rozpoczęła się rewitalizacja tego obiektu. Inwestycja wiąże się z niemałym wysiłkiem finansowym Gminy. Sam koszt robót termomodernizacyjnych został wyceniony na kwotęczytaj więcej…

Niniejszym informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych. Opracowanie programu wynika z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, ale przede wszystkim w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwaczytaj więcej…

W dniu 2 marca br. w Pułtusku w okolicy ulic Bursztynowej i Boboli (Popławy) został znaleziony piesek rasy mieszanej. Osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela lub chcące zaopiekować się psem proszone są o kontakt ze Strażą Miejską w Pułtusku z siedzibą przy ul. Staszica 35 w Pułtusku nr tel. 23czytaj więcej…

Światło Pamięci

Organizatorzy „Powiatowo-gminnych obchodów 80. rocznicy zbrodni katyńskiej” wyszli z inicjatywą „Pokoleniowego Światła Pamięci”. Chcielibyśmy, aby w piątek, 17 kwietnia 2020 r. dzieci i uczniowie placówek oświatowych z terenu miasta Pułtusk zapalili znicze, w miejscach upamiętniających poległych i pomordowanych na Wschodzie. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelemczytaj więcej…

INFORMACJA

Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki paliatywno-hospicyjnej oraz ratownictwa i ochrony ludności. Zarządzenie Nrczytaj więcej…

Główne kliknij

W niedzielę 1 marca, mieszkańcy Pułtuska i powiatu pułtuskiego uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. Obchody rozpoczęły się na Popławach, na wzgórzu „Napoleonka”. Inicjatorem pierwszej części uroczystości byli organizatorzy IV pułtuskiej edycji Biegu Tropem Wilczym. O godz. 11:20 na pierwszym cmentarzu, przy symbolicznej mogile Żołnierzy Polski Podziemnej Obwodu Pułtusk odbyła się uroczystośćczytaj więcej…

REMONT COKOŁU

Informujemy, że Gmina Pułtusk podjęła się renowacji  przydrożnego, metalowego krzyża znajdującego się w Pułtusku przy ul. Jana Pawła II i ul. Nasielskiej.  W tym celu obelisk z krzyżem zostanie zdemontowany w pierwszym tygodniu marca.  czytaj więcej…

MIK konferencja

25 lutego br. w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu”. Jednym z uczestników projektu było Miasto Pułtusk. Konferencja miała na celu zaprezentowanie działań zrealizowanych w ramach udziału partnerów w projekcie.  Sylwetkę miasta oraz działania w ramach rewitalizacji poza Górączytaj więcej…

GalaSportu kliknij

27 lutego br. w sali koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się XII Pułtuska Gala Sportu organizowana przez Radę Miejską w Pułtusku, Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Pułtuską Radę Sportu. Współorganizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Podczas Gali wręczono stypendia 23 zawodnikom pułtuskich klubów sportowych oraz wyróżnionoczytaj więcej…