Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4z klasami sportowymi im. I. Szewińskiej w Pułtusku

https://psp4pultusk.edu.pl/index.php/instrukcja-logowania-na-szkolne-konto

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku

https://psp3pultusk.edupage.org/?

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusku

http://www.zs2pultusk.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Potockiej w Pułtusku

http://www.psp1pultusk.pl/

w zakładce „Materiały da uczniów do samodzielnej pracy na czas zamknięcia szkoły” 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie

W ramach edukacji zdalnej nauczyciele są w kontakcie za pośrednictwem aplikacji Messenger oraz SMS. Nauczyciele wdrażają naukę e-learningową poprzez platformy:

https://epodreczniki.pl

https://www.scholaris.pl

https://lektury.gov.pl

www.cke.gov.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Przemiarowie

http://www.zspprzemiarowo.pultusk.pl/

lub http://www.zspprzemiarowo.pultusk.pl/index.php/uczen/e-learning