Pasowanie pierwszoklasistów w PSP nr 3 (10)
Facebook
Facebook
YouTube

W środę  8 listopada 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uczniowie odświętnie ubrani, w obecności swoich rodziców i bliskich oraz zaproszonych gości, dyrekcji i nauczycieli przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły Izabela Trzcińska  dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając piórem ramion dzieci. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku. Uroczystość ślubowania uświetnili swoim występem koledzy ze starszych klas przedstawiając program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki  które wręczył Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk. Burmistrz pogratulował wszystkim nowo pasowanym uczniom i życzył samych sukcesów w nauce oraz by w murach szkoły zdobywali nie tylko wiedzę, ale również rozwijali własne pasje i nawiązywali przyjaźnie, które przetrwają lata.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku