Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W poniedziałek 6 września, w powiecie pułtuskim, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która będzie potrwa do 20 września.

Głównym celem kwalifikacji jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom, które podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony oraz osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym. Podczas kwalifikacji wydawane są wojskowe dokumenty tożsamości w postaci książeczki wojskowej oraz określane jest wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony. Ustawowy obowiązek stawienia się do kwalifikacji mają wszyscy mężczyźni urodzeni w roku 2002 i starsi, którzy do tej pory tego nie zrobili. Do kwalifikacji mogą zgłosić się również kobiety w trybie ochotniczym. Osoby, które uchylają się od stawiennictwa, lub nie zgłaszają się na specjalistyczne badania lekarskie mogą zostać przymusowo doprowadzone przez Policję lub ukarane w trybie przepisów egzekucyjnych obowiązujących w administracji.

Kwalifikacja przeprowadzana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47) w okresie od dnia 7 kwietnia do dnia 23 lipca 2021 r. oraz od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W naszym powiecie kwalifikacja odbywa się zgodnie z planem wojewódzkim w budynku Akademii Finansów i Biznesu Vistula filia: Akademia im. Aleksandra Gieysztora, ul. Adama Mickiewicza 36B w Pułtusku.

Jako pierwsi stawiają się osoby zamieszkujące gminę Pułtusk. Organizacją i obsługą administracyjną kwalifikacji wojskowej zajmuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. W trakcie kwalifikacji organizuje się obsadę powiatowej komisji lekarskiej, obsługę ewidencji wojskowej, zajęcia świetlicowe, punkt informacyjny Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie oraz stanowisko dla przedstawiciela urzędu gminy. Podczas zajęć świetlicowych żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie z 52 Batalionu Lekkiej Piechoty z Komorowa oraz 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie informują kandydatów o trybie naboru i możliwości służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Starostwa Powiatowego w Pułtusku