Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W hali pływalni trwa wymiana wysoce energochłonnych metalohalogenkowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED o mocy 118 W i napięciu 220 V, w ilości 28 sztuk. Są to oprawy nowej generacji, które nie tylko pozwolą na oszczędniejsze gospodarowanie energią, ale również zapewnią znacznie lepsze doświetlenie wnętrza obiektu. Całkowity koszt wymiany i montażu nowych opraw wynosi 41.697,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest pułtuska firma PRACE ELEKTROINSTALACYJNE Józef Cisak.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku