w tle kalkulator na stole z dokumentami, na wierzchu strony ikonka kalendarza z zegarem, pod spodem czerwony napis informacja
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 września 2021 r. upływa termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz II raty podatku od środków transportowych.

Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym
w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na rachunek bankowy nr 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

Referat Podatków i Opłat Lokalnych