Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Już niebawem rozpocznie się remont, chociaż trudno w tym przypadku mówić o zwyczajnym remoncie, ulicy Konserwatorskiej, ponieważ zostanie ona odtworzona i zachowana jako świadek historii z dawnego budulca – naturalnego kamienia brukowego – dokładnie w taki sposób, jak wyglądała sto i więcej lat temu, wraz tzw. rynsztokiem, którym w dawnych czasach odprowadzano wszelkie nieczystości do rzeki,
a obecnie pełnić on będzie funkcję naturalnej rynienki odprowadzającej wody opadowe w kierunku kratek kanalizacji deszczowej.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku

ul. Konserwatorska w latach międzywojennych